Működési Szabályzat

1. Célok

Célunk a Magyarországon kereskedelmi forgalomban kapható faipari ragasztók folyamatos minőség ellenőrzése, az MSZ EN 204:2017 sz. szabvány, ill. a ragasztók Műszaki leírása alapján. A folyamatos minőségellenőrzés megteremti a lehetőséget a gyártók/forgalmazók biztonsága és a felhasználók bizalma kettős alapelv megvalósulására. Meggyőződésünk, hogy szakmai tevékenységünk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók iránymutatást kaphassanak a kereskedelmi forgalomban kapható ragasztóanyagok megfelelőségéről. A vizsgálatokon túl konferenciák, tanácskozások szervezésével fórumot biztosítunk a gyártók és a forgalmazók, valamint a felhasználók műszaki észrevételeinek megvitatására. Továbbá szeretnénk a ragasztás technológiai folyamatának fontosságát jobban kiemelni, mint ahogy jelenleg az átlagos faipari feldolgozás folyamatába illeszkedik.

2. A tagság feltételei

2.1 A Soproni Egyetem Központi Vizsgálólaboratórium (SOE KVL), mint akkreditált vizsgálólabor szerződést köt a ragasztót gyártó/forgalmazó céggel az adott ragasztóanyag folyamatos vizsgálatáról. A szerződés egy éves határozott időre szól, mely a határozott idő leteltekor automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodik, kivéve ha azt az érintett felek felbontják.

2.2 A Minősített Ragasztók Körébe való bekerülés további feltétele, hogy a ragasztóanyagon a gyártó/forgalmazó által feltüntetett vízállósági fokozat besorolása megfeleljen az MSZ EN 204:2017 szabvány szerinti osztály előírásainak.

3. Az eljárás folyamata

3.1 A SOE KVL szerződést köt a ragasztóanyag gyártójával/forgalmazójával.

3.2 A mintavételezést a SOE KVL munkatársai végzik Magyarország területén belül véletlenszerű mintavételi eljárással évenként minimum 4 alkalommal. A mintavétel kereskedelmi forgalomban lévő beszerzést jelent. Külön megállapodás keretében a mintavétel kiterjeszthető a gyártó üzemében illetve a felhasználóknál való mintavételezésre.

3.3 A SOE KVL-ben bevizsgálásra kerül a ragasztó az MSZ EN 204:2017 szabvány szerint. Az évenkénti első -, a tagsághoz szükséges - mérés teljeskörű szabványos vizsgálat, míg az azt követőek a legkritikusabb igénybevételi módokra terjednek ki, amely a D3-as minősítésű ragasztóanyagoknál a 3-as számú, míg a D4-esnél a 3-as és 5-ös számú vizsgálati metódust jelenti.

3.4 Amennyiben a ragasztóanyag megfelel a MSZ EN 204:2017 szabvány előírásainak, akkor a 4.1. pont szerint a SOE KVL tájékoztatja a gyártót/forgalmazót a vizsgálat eredményéről.

3.5 Amennyiben nem felel meg a MSZ EN 204:2017 szabvány előírásainak, a SOE KVL munkatársai értesítik a gyártót/forgalmazót és ezzel egy időben egy újabb mintavételezést követően elvégezik a minősítést. Az újabb minősítés végeredményéig a ragasztóanyag továbbra is a tagok között marad.

3.6 Amennyiben a kontroll vizsgálat is azt igazolja, hogy a ragasztóanyag nem megfelelő minőségű, az automatikusan a Minősített Ragasztok Köréből való kizárást jelenti. Erről a SOE KVL értesíti a gyártót/forgalmazót.

3.7 Amennyiben a kontroll vizsgálat igazolja a megfelelő minőséget, a ragasztóanyag továbbra is a tagok között marad. Ez esetben a SOE KVL munkatársai és a gyártó/forgalmazó között egy megbeszélésre kerül sor annak érdekében, hogy kiderüljön mi okozhatta az első mintavétel során vizsgált ragasztóanyag minőségi problémáját.

4. Tájékoztatás a minősítésről

4.1 Gyártó/forgalmazó tájékoztatása
A bevizsgálást követően a gyártót/forgalmazót 5 munkanapon belül tájékoztatni kell a mintavételről és a vizsgálat eredményeiről. A tájékoztatónak a következőket kell tartalmaznia:

  • a mintavétel helyszíne
  • a mintavétel időpontja
  • a ragasztó megnevezése, a ragasztó kiszerelése, azonosító adat
  • gyártási-, lejárati-, szavatossági idő
  • a vizsgálat eredménye

A SOE KVL a vizsgálat eredményeiről akkreditált jegyzőkönyvet készít, amelyet a ragasztó gyártó/forgalmazó cég részére megküld.

 

4.2 Az eredmények közzététele, szakmai nyilvánosság tájékoztatása
A minősíttetők előzetes hozzájárulása alapján a SOE KVL tájékoztatást ad a szakma felé, a SOE KVL honlapján (minositettragasztok.hu; minosegiragasztok.hu). A ragasztóanyagok a kereskedelmi forgalomban kapható megnevezésükkel kerülnek minősítésre.
A tájékoztatóban az alábbi adatokat teszi mindenki által elérhetővé:

  • a vizsgált ragasztóanyag megnevezése
  • a vízállósági fokozat megjelölése
  • a vizsgálatra megbízást adó cég, vagy magánszemély megnevezése
  • elvégzett kontrollvizsgálatok dátuma
  • az utolsó teljeskörű szabványos vizsgálat jegyzőkönyve

5. Egyéb rendelkezések

A gyártó/forgalmazó jogosult a folyamatos minőség ellenőrzés eredményét tájékoztató anyagaiban felhasználni mindaddig, amíg ragasztóanyag az SOE KVL honlapján megtalálható.
A SOE KVL a megfelelőnek minősített termékekkel kapcsolatos további tájékoztatást (pl. technikai adatlapok-, biztonsági adatlapok megfelelősége) nem ad.
A SOE KVL a vizsgálattal kapcsolatos eredményeket, tapasztalatait harmadik félnek nem adhatja át.

Sopron, 2017. december 15.

Kapcsolat

Soproni Egyetem Központi Vizsgáló Laboratórium

Cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Telefon: +36 (99) 518-100
E-mail: kvl@uni-sopron.hu