Rólunk

 
Rólunk

KVL története

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2008-2012 között több nagy infrastrukturális pályázatot valósított meg (TIOP, TÁMOP), amelynek kapcsán jelentős épület és eszközberuházás történt. Az új lehetőségek figyelembevételével jelentősen kibővültek a Simonyi Károly Kar és az Erdőmérnöki Kar kutatási, vizsgálati lehetőségei. Emiatt a két kar vezetése és a három hagyományos akkreditált laboratórium vezetése úgy határozott, hogy kibővíti a tevékenységi körét és egyesíti kompetenciáit. Mivel a vizsgálati köreink immár két kar több intézetének tevékenységeit is felölelik, ezért indokolttá vált a névváltoztatás, amely magába foglalja a szélesebb vizsgálati spektrumot: Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Vizsgálólaboratórium (KVL). A KVL tevékenységét az MSZ EN ISO 17025:2005 szabványnak megfelelően szigorú Minőségirányítási Kézikönyv ill. önálló Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végzi. A laboratóriumot alkotó intézetek szakmai múltja jelentős, azokat az erdészeti, faipari, papíripari, környezetvédelmi és gépészeti szakterület elismeri.

2017. február 1-vel a Nyugat-magyarországi Egyetem megváltoztatta a nevét. Az új név: Soproni Egyetem. 2019-ben Az egyetem képzési és kutatási struktúrájának átalakítása, ill. bizonyos vizsgálati területek marginalizálódása miatt a Papíripari Részleget, a Talavizsgáló Részleget és a Munka- és Környezetvédelmi Részleget kivontuk az akkreditált státusz alól.

FAMEI + EFVL + Papapíripari Kutatóintézet = KVL

Örökségünk – a gesztor laboratóriumok története

Több évtizedes örökségünk meghatározó intézményei a FAIMEI Faipari Minőségellenőrző Intézet és a Papíripari Kutatóintézet voltak.


FAIMEI

A FAIMEI Faipari Minőségellenőrző Intézet 1952-ben jött létre a Népgazdasági Tanács határozata szerint Budapesten, Pál Armand igazgató vezetésével. Később az intézet igazgatói volt a Samu László, Bakay István, Dalocsa Gábor és Szabó Miklós. Feladata a faipari és bútoripari technológiák szakszerűsítése, a termékek minőségének minősítésének végzése volt. Néhány év alatt, többnyire saját tervezésű vizsgálóberendezésekkel felszerelt laboratóriummá vált az intézet. A vizsgálatok mellett részt vállalt a hazai szabványalkotásban és véleményezésben. 1975-től a tevékenységi köre a papír- és nyomdaipari hatósági jellegű minőségellenőrzési feladatokkal bővült. Az intézet a hetvenes évek végén már 25 fővel dolgozott. 1987-ben már 178-féle vizsgálóberendezéssel és műszerrel működött. 1989-től együttműködött a braunschweigi Wilhelm Klauditz Institut-tal, 1992-től pedig bútorvizsgálati területen a TÜV Rheinland Dresden részlegével. A nyolcvanas évek végén csökkent a tevékenységi köre, a papír- és nyomdaipari tevékenység, majd az ipari minőségellenőrző intézetek átalakítás miatt 1996-ban befejezte működését. Ezt követően az intézet négy mérnöke megalapította a FAIMEI Faipari Minőségellenőrző és Tanácsadó Kft.-t, Babos Zoltán vezetésével. Tagok voltak Szabó Miklós, Fülöp Éva és Nemecskó Gábor. A Kft. tagjai a nyugdíjat elérve felajánlották és a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara 2005-ben megvásárolta a FAIMEI-t, amely FAIMEI Anyag- és termékvizsgáló laboratóriumként üzemel azóta Sopronban, Alpár Tibor L. okl. faipari mérnök vezetésével. Az új labor munkatársai Dénes Levente okl. faipari mérnök, Kovácsvölgyi Gábor okl. faipari mérnök, Selmeczi Éva okl. könnyűipari mérnök, Horváth Péter Gy. okl. faipari mérnök, Csiha Csilla okl. faipari mérnök, Markó Gábor okl. faipari mérnök, Bencsik Balázs okl. faipari mérnök, Koroknai László faipari mérnök.

A FAIMEI Anyag- és termékvizsgáló Laboratórium fő tevékenységi körei az elmúlt hét évben folyamatosan bővültek. Az átvett, részben elöregedett eszközparkot a laboratórium folyamatosan fejleszti, a legmodernebb berendezésekkel bővíti vizsgálati lehetőségeit. Ezeket a beruházásokat részben saját bevételből, részben pályázati forrásokból valósította meg.

A FAIMEI fő tevékenységi körei a faipari anyagvizsgálatok, termékvizsgálatok és a hőkezelő üzemek vizsgálata.

Faipari anyagvizsgálatok

A faipari anyagvizsgálatok körébe tartoznak a faipar által előállított fa alapú nyersanyagok, valamint a faipar által felhasznált legjellemzőbb alapanyagok vizsgálatai az alábbiak szerint:

 • hengeresfa- és fűrészáru mintavétele, fizikai vizsgálata és fahibáinak megállapítása,
 • fa alapanyagú lapok és lemezek mintavétele, fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata,
 • felületbevonatok fizikai, mechanikai és esztétikai tulajdonságainak vizsgálata,
 • fa alapanyagú lemezek formaldehidtartalmának és formaldehid kibocsátásának vizsgálata

Faipari termékvizsgálatok

A faipari termékvizsgálatok körébe a fából és fa alapú anyagokból előállított késztermékek, valamint ezek szerkezeti egységeinek vizsgálatai tartoznak az alábbiak szerint:

 • fa padlóburkolatok mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,
 • rétegelt padlóburkoló anyagok fizikai-, mechanikai tulajdonságainak és felületi ellenállásának vizsgálata,
 • fa alapanyagú belső falburkoló elemek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,
 • épület-asztalosipari termékek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,
 • ablakok és belső ajtók mechanikai tulajdonságainak vizsgálata,
 • bútorok mintavétele, esztétikai, fizikai és mechanikai vizsgálata
 • játszótéri eszközök vizsgálata.

Fa csomagolóanyagok hőkezelése

Fa csomagolóanyagok hőkezelését végző cégek bevizsgálása az ISPM 15 szabvány szerint.

2011-2012 években új ablakvizsgáló berendezést, két többfunkciós bútorvizsgáló berendezést, komplett IKEA felület vizsgáló rendszert, formaldehid kibocsátás vizsgálatra 1 m3-es kamrát valamint építőanyagok teljes körű tűzállósági vizsgálataihoz szükséges eszközöket vásárolt a labor pályázati forrásból.

Ugyanennek a beruházásnak kapcsán az egyetemen felépült a Természeti Erőforrások Kutató Központ laborkomplexum, és ebben az épületben kaptak helyet a FAIMEI laborjai is.

Új együttműködés is született 2010-ben, a drezdai EPH magyarországi CARB auditor intézete lett a FAIMEI.


Papíripari Kutatóintézet

A Papíripari Kutatóintézet 60 év szakértői tapasztalatával ajánlja szolgáltatásait a cellulóz- és papíriparban, a papírfeldolgozásban, a csomagolóanyag-gyártásban, a segédanyaggyártásban, a nyomdaiparban, valamint a kapcsolódó iparágakban illetve a kereskedelemben, az oktatásban tevékenykedő intézmények részére.

Kutatás és fejlesztés: a cellulóz- és papírgyártás, a papír-, karton- és lemez-feldolgozás, ragasztás, nyomtatás, környezetvédelem területén, valamint piaci, bel- és külkereskedelmi információ szolgáltatás.

2009. októberétől a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara átvette a Papíripari Kutatóintézet működtetését.

A kutatóintézet tevékenysége a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar keretei között folytatódik.

Kutatás és fejlesztés

 1. hulladékpapírok minőségének vizsgálata és tanúsítása, hulladékpapírokból készített termékek minőségének javítása;
 2. papírgyárak vízrendszerének vizsgálata, körvizének tisztítása;
 3. környezetbarát termékek körének bővítése, az EU környezetvédelmi direktívái által támasztott követelmények teljesítésének elősegítése;
 4. szakmai tanácsadás, külföldi termék és partner közvetítése;
 5. cellulóz-, papírgyártási és feldolgozás technológiai problémák megoldása , a termékek és a technológia minőségének javítása,

Papíripari Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium

Fizikai, kémiai, és egyéb speciális vizsgálatok végzése az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált laboratóriumban: 

 • rostos alapanyagok, papír- és kartongyártási segédanyagok, papír- és kartontermékek vizsgálata; élelmiszerrel érintkező papíralapú csomagolóanyagok anyagösszetételének vizsgálata;
 • papíripari körvizek, szennyvizek minősítése , tisztítási technológiák kidolgozása
 • szakmai segítségnyújtás a megfelelő vizsgálati módszerek, berendezések kiválasztásához, a minőségi elvárások meghatározásához, a vizsgálati módszerek betanulásához;
 • szakértés papíripari anyag és termék minősége, vizsgálata, valamint reklamációs ügyekben tanúsítása;
 • a papíripart és a kapcsolódó iparágakat érintő nemzetközi szabványok kialakításának, bevezetésének elősegítése; 
 • képviselet a nemzetközi és nemzeti szervezetekben.
 

Kapcsolat

Soproni Egyetem Központi Vizsgáló Laboratórium

Cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Telefon: +36 (99) 518-100
E-mail: kvl@uni-sopron.hu