Tevékenységeink

 
Tevékenységek

Faipari anyagvizsgálatok

 • hengeresfa- és fűrészáru mintavétele, fizikai vizsgálata és fahibáinak megállapítása,
 • fa alapú kompozitok mintavétele, fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata,
 • felületbevonatok fizikai, mechanikai és esztétikai tulajdonságainak vizsgálata,
 • fa alapanyagú lemezek formaldehidtartalmának és formaldehid kibocsátásának vizsgálata,
 • faanyagok anatómiai jellemzőinek meghatározása, fafajmeghatározás
 • faanyagvédelmi vizsgálatok: Természetes állapotú faanyag tartósságának, és az azt befolyásoló tényezők hatásainak vizsgálata; Védőszer hatásosságának vizsgálata farontó gombákkal szemben; Védõszer kimutatása a faanyagban; Biocid anyagot nem tartalmazó készítmények farontó gombákkal szembeni hatásosságának vizsgálata
 • faanyag osztályozás szilárdság szerint: szemrevételezéssel, műszeres méréssel.

Faipari termékvizsgálatok

 • fa padlóburkolatok mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,
 • rétegelt padlóburkoló anyagok fizikai-, mechanikai tulajdonságainak és felületi ellenállásának vizsgálata,
 • fa alapanyagú belső falburkoló elemek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,
 • épület-asztalosipari termékek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,
 • ablakok és belső ajtók mechanikai tulajdonságainak vizsgálata,
 • bútorok mintavétele, esztétikai, fizikai és mechanikai vizsgálata,
 • játszótéri eszközök vizsgálata
 • épületasztalos ipari termékek (ajtók, ablakok) alapanyagának vizsgálata; Vasúti talpfák, hídfák, faoszlop vizsgálata; Vasúti rögzítő szerkezetek vizsgálata

Hőkezelőüzemek ellenőrzése

 • FAO IPPC ISPM 15 szabvány szerinti hőkezelőberendezések akkreditálása.

Építőanyagok tűzvédelmi megfelelősége

 • Építőanyagok (kivéve padlóburkoló anyagok) teljes körű tűzvédelmi vizsgálatai a vonatkozó szabványok szerint.
Papír vizsgálatok
 • Rostos féltermék, papír és karton, hullámlemez, papíripari feldolgozott termékek vizsgálatai: szilárdság, optikai jellemzők, felületi jellemzők, barrier tulajdonságok, kémiai tulajdonságok.

Környezetvédelmi vizsgálatok

 • Környezetvédelmi vizsgálatok: rostos féltermék, hulladékpapír, papír és karton, hullámlemez, papíripari feldolgozott termékek, papíripari gyártási víz, papírgyári szennyvíz, papírgyári szennyvíziszap.

Talajvizsgálatok

 • kémhatás pH(H2O),
 • kémhatás pH(KCl),
 • kötöttségi szám (KA),
 • humusztartalom (%),
 • hidrolitos aciditás (y1).
 • kicserélődési savanyúság (y2)
 • összes karbonát tartalom (CaCO3 %),
 • vízben oldható összes sótartalom (%),
 • fenolftalein lúgosság,
 • báziscsere vizsgálat.
 • mechanikai összetétel vizsgálata
 • a talaj tápanyag-tartalom vizsgálata
 • toxikus elemtartalom.

Növényvizsgálatok

 • tápelemtartalmi vizsgálatok (N, S, P, K, Mg, Ca, Cu, Fe, Mn, Zn, stb.)
 

Kapcsolat

Soproni Egyetem Központi Vizsgáló Laboratórium

Cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Telefon: +36 (99) 518-100
E-mail: kvl@uni-sopron.hu